IMI Transport


- vnútroštátne sťahovanie bytov, kancelárií, skladov, archívov

- vnútroštátna nákladná preprava

- rozvoz tovaru

O firme
Kontakt
Cenník
Cenník upratovania
Informácie
Ako sťahovať
Fotogaléria
IMI.SK - pracovné odevy
Referencie
E-mail

Ako sťahovať bez vrások

niekoľko základných všeobecných inštrukcií pri sťahovaní

1. Zodpovednosť: určíte zodpovedného pracovníka z Vašej spoločnosti, s ktorým budeme riešiť postupy, problémy, prípadne ďalšie požiadavky počas sťahovania. Svojim podpisom potvrdí skutočne vykonané výkony.

2. Obhliadka sťahovaných a nových priestorov: slúži k presnejšiemu výpočtu predpokladanej ceny ako aj k určeniu rozsahu prác v rámci nami poskytovaných sťahovacích služieb.

3. Parkovanie: zabezpečte si včas priestor na pristavenie nákladného vozidla k nakládke a vykládke Vašich sťahovaných predmetov. Časové straty, ktoré vzniknú nezabezpečením takéhoto priestoru, sú účtované ako čas práce.

4. Demontáž a montáž: niektoré časti zariadenia Vašich kancelárií je potrebné demontovať a následne zmontovať. V prípade jednoduchých prác Vám túto službu zabezpečí naša sťahovacia firma. V zložitejších prípadoch Vám tieto práce musí zabezpečiť výrobca alebo dodávateľ, ktorý Vám nábytok alebo technické zariadenie namontoval a nainštaloval.

5. Balenie: na balenie používame 5vrstvové krabice 60/40/40cm a 50/50/50cm, hladký baliaci papier, vlnitý baliaci papier, protinárazovú bublinovú fóliu, fixačnú strečovú fóliu a lepiacu transparentnú pásku. Nebaľte do nepriesvitných krabíc chemikálie, žieraviny, horľaviny a iné kvapaliny a pod.. V prípade nedostatočného zabalenia, alebo nesprávneho zloženia obsahu krabice, nemôže zodpovedať za vzniknutú škodu na Vašich veciach sťahovacia firma. Dvere, dvierka na skriniach a skrinkách, zásuvky na kontajneroch a pod. treba prelepením lepiacou páskou zabezpečiť proti otvoreniu počas manipulácie. Kľúče od skriniek, skríň a kontajnerov nenechávajte v zámkoch, ale vložte ich dnu pred prelepením.

Spôsob balenia niektorých predmetov:
Šanóny= 8-10ks do krabice
Ventilátor stolový= do krabice, prelepiť
Počítač, monitor, sklo= do bublinovej fólie a krabice
   a označiť červeným SKLO, MONITOR
Tlačiareň, klávesnica= do bublinovej fólie, klávesnica do krabice
Obrazy, reklamné tabule= do nerozloženej krabice a prelepiť
Nábytok, stoličky= každý kus bude obložený kartónmy a vlnitým papierom na aute
Dvierka, zásuvky= prelepiť lepiacou páskou alebo previazať
Odevy, posteľnú bielizeň = do krabíc alebo PVC vriec
Kuchynský riad, príbor = do baliaceho papiera a do krabíc

Všetko dôkladne prelepiť lepiacou páskou dvojmo.6. Označenie: pri sťahovaní kancelárií je nutné všetky sťahované predmety, krabice a nábytok označiť štítkom. Na štítku treba uviesť meno pracovníka, poschodie a číslo dverí, do ktorých má pracovník sťahovacej firmy označený kus uložiť. Pri sťahovaní bytu Vám označenie krabíc štítkom uľahčí identifikáciu Vašich predmetov pri vybaľovaní. Predmety, nábytok a krabice, ktoré sa majú uložiť do osobitných miestností, treba označiť na štítku aj názvom napr.: sklad, archív, zasadačka, pivnica a pod..

7. Prekážky pri práci: nezabezpečenie parkovacieho miesta k nakládke a vykládke, vzdialenosť pri nakládke a vykládke nad 10bm od vozidla, porucha výťahu, úzky priestor na manipuláciu s nábytkom.

Žiadne sťahovanie nemôže byť bez vrások.
Cieľom našich pracovníkov je, aby ich bolo čo najmenej.

© CLARITY design